Ubezpieczamy trudne ryzyka

Ankieta oceny ryzyka dla zakładów produkujących meble – branża drzewna

1. Konstrukcja budynków

Opis (elementy konstrukcyjne budynku wykonane z żelbetu, murowane, stalowe, ściany z płyt warstwowych,itp.):

a) konstrukcja żelbetowa, murowana
b) konstrukcja stalowa, ściany zewnętrzne z płyt warstwowych z rdzeniem
- wełna mineralna,
- pianka poliuretanowa lub styropian

2. Podział na strefy pożarowe

Podział obiektów na strefy pożarowe. Opis oraz plan zakładu z zaznaczonym przeznaczeniem obiektów i podziałem na strefy pożarowe:

a) magazyn surowców do produkcji tj. płyty wiórowe, tarcica, lakiery,
b) magazyny mebli,
c) hale produkcyjne.

3. Przeciwpożarowe zabezpieczenia hal produkcyjno-magazynowych

Opis stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i chronione nimi obiekty:

a) stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe chroniące 100% powierzchni hal magazynowych i produkcyjnych,
b) hydranty
c) gaśnice

4. Przeciwpożarowe zabezpieczenie instalacji do oprowadzania pyłów i wiórów z maszyn oraz cyklonów pyłowych

Opis zastosowanych zabezpieczeń

a) wszystkie rurociągi odprowadzające pył oraz wszystkie cyklony zabezpieczone są stałymi urządzeniami na mgłę wodną uruchamianymi za pośrednictwem czujek iskier – standard firm GreCon lub T&B,
b) tylko cyklony pyłowe wraz z silosami zabezpieczone są stałymi urządzeniami na mgłę wodną uruchamianymi za pośrednictwem czujek iskier – standard firm GreCon lub T&B.

5. Przeciwpożarowe zabezpieczenie kabin lakierniczych

Opis zastosowanych zabezpieczeń

Kabiny lakiernicze zabezpieczone są:

a) stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe,
b) stałe urządzenia gaśniczo gazowe – środek gaśniczy CO2 uruchamianymi automatycznie.

6. Zakaz palenia tytoniu

Czy na terenie zakładu istnieje całkowity zakaz palenia tytoniu:

a) Obowiązuje na terenie całego magazynu. Nie ma miejsc wydzielonych.
b) Wydzielone palarnie

7. Analiza zagrożenia wybuchem

Czy zakład posiada analizę zagrożenia wybuchem? Jakie strefy zagrożenia?

8. Ochrona zakładu

Opis:

a) ogrodzenie
b) firma ochroniarska – 24 godz./dobę
c) systemy TV przemysłowej (CCTV)
d) elektroniczne systemy włamania i napadu w oparciu o czujki ruchu (SSW i N)
e) systemy kontroli dostępu (AC)

9. Dane zgłaszającego

Imię i Nazwisko

Adres email

E-mail *

* pole wymagane

Proszę podać adres e-mail w formacie ja@domena.pl