Ubezpieczamy trudne ryzyka

Ankieta oceny ryzyka dla zakładów produkujących styropian

1. Konstrukcja budynków

Opis (elementy konstrukcyjne budynku wykonane z żelbetu, murowane, stalowe, ściany z płyt warstwowych itp.):

a) konstrukcja żelbetowa, murowana
b) konstrukcja stalowa, ściany zewnętrzne z płyt warstwowych z rdzeniem
- wełna mineralna,
- pianka poliuretanowa lub styropian

2. Podział na strefy pożarowe

Podział obiektów na strefy pożarowe. Opis oraz plan zakładu z zaznaczonym przeznaczeniem obiektów i podziałem na strefy pożarowe:

a) magazyn (składowanie w silosach) wstępnie spienionego granulatu,
b) maszyn wstępnego spieniania granulatu i formowania bloków,
c) pomieszczenie cięcia bloków.

3a. Wentylacja

Sposób wentylacji hal produkcyjnych i magazynowych

a) magazyn (składowanie w silosach) wstępnie spienionego granulatu,
b) maszyn wstępnego spieniania granulatu i formowania bloków,
c) pomieszczenie cięcia bloków.
a) pracuje przez cały czas,
b) posiada awaryjne zasilanie w energię elektryczną w przypadku braku zasilania podstawowego,
c) istnieje blokada technologiczna uniemożliwiająca uruchomienie maszyn i urządzeń do spieniana bloków w razie braku działania wentylacji.

4. Monitorowanie stężenia wydzielającego się pentanu

Opis monitoringu wydzielającego się pentanu: jak jest realizowany, sposoby alarmowania o pojawieniu się pentanu:

a) magazyn (składowanie w silosach) wstępnie spienionego granulatu
b) pomieszczenie z maszynami wstępnego spieniania granulatu i formowania bloków
c) pomieszczenie cięcia bloków

5. Uziemienie maszyn i urządzeń

Uziemienie maszyn i urządzeń oraz ochrona odgromowa:

a) magazyn (składowanie w silosach) wstępnie spienionego granulatu,
b) pomieszczeniu z maszynami wstępnego spieniania granulatu i formowania bloków,
c) pomieszczeniu cięcia bloków.
d) ochrona odgromowa budynku

6. Zakaz palenia tytoniu

Czy na terenie zakładu istnieje całkowity zakaz palenia tytoniu:

a) Obowiązuje na terenie całego zakładu. Nie ma żadnych miejsc wydzielonych dla palaczy.
b) Wydzielone palarnie

7. Analiza zagrożenia wybuchem

Czy zakład posiada analizę zagrożenia wybuchem? Jakie strefy zagrożenia?

8. Ochrona zakładu

Opis:

a) ogrodzenie
b) firma ochroniarska – 24 godz./dobę
c) systemy TV przemysłowej (CCTV)
d) elektroniczne systemy włamania i napadu w oparciu o czujki ruchu (SSW i N)
e) systemy kontroli dostępu (AC)

9. Dane zgłaszającego

Imię i Nazwisko

Adres email

E-mail *

* pole wymagane

Proszę podać adres e-mail w formacie ja@domena.pl